Regulamin nauki tenisa

   1. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym  regulaminem

       oraz  regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.

   2. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo (tzw. szkółki tenisowe).

   3. Rok zajęć w szkółce dla dzieci i młodzieży podzielony jest na dwa sezony:

      - sezon halowy - trwający od 1 października do 30 kwietnia                        

      - sezon letni   -  trwający od 4 maja do wakacji letnich

   4. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dorosłych prowadzone są przez cały rok.

   5. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży odbywają się : pn.- pt. w godz.13-20 , w sobotę  9-14

       z wyłączeniem przerw treningowych ustalonych na początku każdego semestru.

   6. Uczęszczanie na zajęcia w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) oraz podczas ferii powinno być

       ustalone wcześniej z trenerem.

   7.  Na zajęciach obowiązuje obuwie tenisowe  i strój sportowy.

   8.  Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy, palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

   9.  Czas 1 lekcji  55 min  (dla dzieci poniżej 10 roku życia czas lekcji wynosi 50 min).

 10. Wysokość opłaty miesięcznej zawiera szkolenie + kort i uzależniona jest od ilości godzin przypadających

        w danym miesiącu oraz od liczby osób w grupie.

        Opłaty dokonujemy  na nr konta 38 1240 1109 1111 0010 1308 8173 do 10 dnia kalendarzowego każdego

         miesiąca z góry tytułem: szkolenie tenisowe za miesiąc, imię i nazwisko ucznia.

        Opłata po terminie lub jej brak  spowoduje niedopuszczenie do zajęć.

 11. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Podlegają zwrotowi opłaty za  zajęcia, które nie

       odbyły się z winy właściciela kortu lub prowadzącego zajęcia.

 12. OPIEKUN ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka i nie zataja żadnych przeciwwskazań do uprawiania

        przez niego tenisa.

 13. REZYGNACJA z zajęć w kolejnym SEMESTRZE powinna być zgłoszona przez OPIEKUNA telefonicznie

       lub na piśmie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

       W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 14 dni – OPIEKUN zobowiązuje się  pokryć w pełni

       przypadającego na niego koszty związane z wynajęciem kortu i opłacenia trenera do końca następnego

       miesiąca.

                                                                                                                 

                                                                        trener Piotr Raciborski

Nasi partnerzy:

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com