Regulamin

Regulamin

                                                                                           1
W turniejach może brać udział każdy tenisista, który nie był notowany na listach seniorskich oraz

w czołowej “50″ juniorów Polskiego Związku Tenisowego w okresie ostatnich 4 lat.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest opłata wpisowego.

                                                                                           2
Warunkiem zaliczenia turnieju do punktacji jest zgłoszenie się minimum 8 osób lub 4 par. Zapisy do każdego turnieju nie mogą się odbywać wcześniej niż na tydzień przed jego rozpoczęciem. Nie ma możliwości zapisu na cały sezon. Lokata na liście nie gwarantuje startu w turnieju.

                                                                                            3
Do punktacji zaliczamy 25 ostatnich turniejów. Siłę gry liczymy w następujący sposób. Jeżeli zawodnik rozegra od 1 do 10 turniejów to suma punktów zdobyta w tych turniejach dzielona jest zawsze przez 10. Gdy zawodnik rozegra powyżej 10 turniejów, to suma punktów dzielona jest przez liczbę rozegranych turniejów.
                                                                                           4
Losowanie odbywa się w dniu turnieju, 15 min przed rozpoczęciem gier.

                                                                                           5
System rozgrywek ustalony jest w zależności od liczby startujących zawodników.

                                                                                            6
Rozstawienie zawodników w turniejach odbywa się na podstawie pozycji zajmowanej na aktualnej liście klasyfikacyjnej GPWA lub atp zgodnie z przepisami PZT.
                                                                                          7
Cykl rozgrywek kończy się turniejem MASTERS. Podstawą kwalifikacji do tego turnieju jest wyłącznie lista klasyfikacyjna KT Orzeł. W turnieju MASTERS bierze udział 8 najlepszych zawodników lub par.

                                                                                          8
Turnieje rozgrywane są piłkami dostarczonymi przez organizatora.
                                                                                         9
W każdym turnieju uczestnika obowiązuje obecność na 15 minut przed wyznaczoną godziną gry.

15 - minutowe spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu ( nie wcześniej jednak niż 15 minut przed wyznaczonym terminem oznacza bezwzględny walkower. Rozgrzewka przed każdym meczem trwa 5 minut. Uczestnika turnieju obowiązuje pod tym względem absolutne podporządkowanie.
                                                                                         10
Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą. Dopuszczalne jest także sędziowanie przez osobę trzecią wyznaczoną przez organizatora w przypadku, gdy jeden z zawodników poprosi o wyznaczenie sędziego.
We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy regulamin, upoważnionym do wydawania decyzji jest Zespół Organizacyjny, wyznaczony przez niego przedstawiciel lub prowadzący turniej.
                                                                                         11
Zawodnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność. Wskazane jest przeprowadzenie badań lekarskich przed turniejami.                                                                                      

12

PUNKTACJA

Punkty turniejowe przyznaje się zgodnie z zamieszczonymi poniżej tabelami:


TABELA PUNKTOWA SYSTEM PUCHAROWY

Liczba
uczestników

par

Kat. 1miejsce 2miejsce 3-4miejsce 5-8miejsce 9-16 17-32 33-48
33+ A 56 40 32 24 16 8 1
17-32 B 40 32 24 16 8 1 -
9-16 C 32 24 16 8 1 - -
5-8 D 16 8 4 1 - - -
4 E 8 4 1 - - - -

Nasi partnerzy:

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com